2547 SAYILI KANUNUN 34. MADDESİ UYARINCA YABANCI UYRUKLU SÖZLEŞMELİ ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞTIRILMASI TEKLİFİ İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 

a)İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN;

 

1-YABANCI UYRUKLU TEKLİF YAZISI.(Teklifte süre belirtilmeli, 3 aydan az 2 yıldan fazla olamaz. İlgilinin görev yapacağı tarihten en az 4 ay önce teklif edilmeli.)   14/07/2014 tarih ve 19431 sayılı yazımız ekinde tüm birimlerimize gönderilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalışma İzni Hakkındaki Genelgeincelenmeli. (10/07/2014 tarih ve 40825 sayılı YÖK yazısı.)

YABANCI UYRUKLU-GENELGE.pdf

 

2- BİRİM YÖNETİM KURULU KARARI (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)            

 

3-GEREKÇE(Çalıştırılması teklif edilen kişinin çalıştırılma gerekçeleri ayrıntılı olarak yazılır.)

(Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) 

 

4- KİMLİK VE PASAPORT FOTOKOPİSİ (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

5-DİPLOMALAR VE TERCÜMELERİ (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

6- ÖZGEÇMİŞ (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

7- 2 ADET FOTOĞRAF (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

8-YABANCI UYRUKLU KİMLİK BİLGİ FORMU  (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)         

yabancı uyruklu kimlik bilgi formu.doc    (Fakülte tarafından Büyük harflerle doldurulmalı)

 

9-YABANCI UYRUKLU BİLGİ FORMU            

BİLGİ FORMU(YÖK'ÜN SAYFASINDA)  (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) (Tablo;  formda belirtilen AÇIKLAMALAR ve TABLOYA EKLENECEK BELGELER’e uygun olarak doldurulmalı.)  

 

10- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET BORDROSU

 (Fakülte/Enstitünün maaş işlerimden sorumlu bürosu tarafından düzenlenir.)

Yabancı Uyruklu Maaş.xlsx    (İlgilinin özgeçmişinden derece/kademesi tespit edilerek emsali öğretim elemanının  aldığı ücret tespit edilir ve 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre ilgiliye ödenecek olan ücret belirlenir.)

 

11-ÜCRETLERİN SAPTANMASINA İLİŞKİN FORM (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)    

ÜCRETLERİN SAPTANMASINA İLİŞKİN FORM.doc

 

12-AÇIK KİMLİK (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)          

AÇIK KİMLİK FORMU.doc

 

13- VİZE TALEP FORMU (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) (Vize Talep Formunda 13. Sırada yer alan hangi Dış Temsilciliğimizden çalışma vizesi alacağı mutlaka yazılmalıdır.)        

VİZE TALEP FORMU(YÖK'ÜN SAYFASINDAN ).doc

 

14-KOMİSYON RAPORU / BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

(Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)

 

15- BİLGİ DERLEME FORMU                (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) 

BİLGİ DERLEME FORMU(YÖK SAYFASINDAN).doc

 

16-YABANCI DİL EĞİTİMİ VERECEKLER İÇİN ULUSLARARASI KABUL GÖREN SERTİFİKA (Yabancı Uyruklu Bilgi Formunda Tabloya Eklenecek Belgeler başlığının 4. maddesi)

(Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

17-YARDIMCI DOÇENT TEKLİF EDİLECEK İSE DOKTORA/TIPTA UZMANLIK/SANATTA YETERLİK BELGESİVE TERCÜMESİ (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)

 

 

18-YARDIMCI DOÇENT İÇİN İLAN ŞARTI DIŞINDA USÜL VE ESASLAR UYGULANIR. (Birimde yabancı dil sınavı yapılması,  3 jüri üyesine eserler gönderilip raporlar gelir. Öğretim Üyeliğine Yükselme Atanma Yönetmeliğinin 8. Maddesi)(Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)

 

 

b) ÖNCEDEN AYNI YERDE ÇALIŞAN GÖREV SÜRESİ UZATILACAKLAR İÇİN;

 

1-GEREKÇE(Çalıştırılması teklif edilen kişinin çalıştırılma gerekçeleri ayrıntılı olarak yazılır.)

(Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) 

 

2-KOMİSYON RAPORU / BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU(Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)

 

3-YABANCI UYRUKLU BİLGİ FORMU            

BİLGİ FORMU(YÖK'ÜN SAYFASINDA).xls  (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak) (Tablo;  formda belirtilen AÇIKLAMALAR ve TABLOYA EKLENECEK BELGELER’e uygun olarak doldurulmalı.)  

 

4-YABANCI UYRUKLU KİMLİK BİLGİ FORMU  (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)         

yabancı uyruklu kimlik bilgi formu.doc    (Fakülte tarafından Büyük harflerle doldurulmalı)

 

5-ÜCRETLERİN SAPTANMASINA İLİŞKİN FORM (Fakülte/Enstitü tarafından yapılacak)      

ÜCRETLERİN SAPTANMASINA İLİŞKİN FORM.doc

 

6-SÜRE UZATMA FORMU SÜRE UZATMA FORMU.xls

 

7- 2 ADET FOTOĞRAF (Çalıştırılacak kişiden temin edilecek)