657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

1416 SAYILI ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPILMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU

3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE  ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ