657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA EMEKLİLİK YAŞ HADDİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN  SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

ASKERALMA KANUNU UYGULAMA ESASLARI

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ  (Seri No: 6)

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 140)

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ KENDİ ÜNİVERSİTELERİNİN DIŞINDA DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEKİ DERS YÜKLERİNE DAİR YÜKSEKÖĞRETİM KURULU KARARI

DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YABANCI UYRUKLU ÇALIŞTIRILMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ŞİRKET KURABİLMELERİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI (güncel)

Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek  Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin  Belirlenmesine İlişkin Karar 

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ÖNCELİKLİ ALANLARDA DOKTORA EĞİTİMİ YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ HALİNDE VERİLECEK DESTEKLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

YABANCI DİL EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA GÖNDERİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARINA YABANCI DİL KURS GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR