·         657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

·         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

·         2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

·         6245 Sayılı Harcırah Kanunu

·         666 Sayılı Ek Ödemelere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

·         Yan Ödeme Kararnamesi

·         Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

             ·         4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

             ·         5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

             ·         2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi (Sıra No:1)

             ·         2020 Yılı Ocak Ayı Katsayı ve Gösterge Tablosu

             ·         Üniversite Personeli Ek Ödeme Oranları

             ·         Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

             ·         2020 Yılı İçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ve Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

             ·         2020 Yılı H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca)

             ·         2020 Yılı Ek Ders,Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları (K Cetveli)