MİSYONUMUZ

Personel Dairesinin misyonu, Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, Üniversitemiz Teşkilat Şemasında yer alan birimler ile koordinasyonu sağlamak, mevzuatla ilgili bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmaktır.

 

VİZYONUMUZ

 

Personel Dairesinin vizyonu, “Önce İnsan” odaklı, eşitlik ve tarafsızlık anlayışını benimseyen, günümüz teknolojisiyle desteklenmiş hızlı, kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunmaktır.

 Personel Daire Başkanlığı, açıktan, naklen, yeniden atama, yükseltilme, görevlendirme, emeklilik, izin, maaş, kadro, terfi ve diğer özlük işlemlerini hizmet memnuniyeti, zamanında hızlı ve kaliteli hizmet, tarafsızlık, eşitlik, adalet ve yasalara saygı çerçevesinde gerçekleştirmektedir.