AKADEMİK ATAMALARDA YAPILAN İŞLEMLER

*2547 sayılı Kanun uyarınca Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi atama işlemleri (Açıktan, Yeniden, Naklen)

*2547 sayılı Kanun uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi atama İşlemleri (Açıktan, Yeniden, Naklen)

*Doçentlik Bilim Sınavı yazışmaları

*2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre atama işlemleri

*2547 sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atama işlemleri

*1416 sayılı Kanun uyarınca atama işlemleri (Açıktan, Yeniden, Naklen)

*1416 sayılı Kanuna göre Yurtdışında yaptığı öğrenimden doğan mecburi Üniversitemize devredilenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaları

*Tıpta uzmanlık ve Yan Dal uzmanlık öğrencilerinin atama işlemleri

*Tıpta uzmanlık ve Yan Dal uzmanlık öğrencilerinin ihtisas süresi uzatma işlemleri

*2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının atanması ve görev süresi uzatma işlemleri

*Devlet Konservatuvarında çalışan Türk uyruklu sözleşmeli öğretim elemanlarının atanması ve görev süresi uzatma işlemleri

*Üniversitemize ÖYP kapsamında yerleşenlerin atama işlemleri

*Öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması

*2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemleri

*Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında olup, Üniversitemiz Tıp Fakültesinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi yapmak üzere görevlendirilenlerin yazışmaları

*Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı tescil sistemine giriş-çıkış işlemleri

*Naklen ve yeniden atanan akademik personelin özlük dosyalarının teslimi

*Naklen ayrılan akademik personelin özlük dosyalarının gönderilmesi

*Bilgi Edinme kapsamında verilen dilekçelerin cevaplanması

 

İDARİ ATAMALARDA YAPILAN İŞLEMLER

*Açıktan personel atama işlemleri

 -Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığınca Üniversitemize yerleştirilen adayların atama işlemleri

 -2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve-Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik Uyarınca yapılan atama işlemleri

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun geçici 13. ve Ek-1. maddeleri. İle Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik kapsamında atama işlemleri

*Yeniden atama işlemleri

*Başka Kurumlardan Üniversitemize naklen gelen personel atama işlemleri

*Üniversitemizde görev yapmakta iken naklen başka kuruma atanan personelin gidiş işlemleri

*Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca yapılan atama işlemleri

*Unvan Değişikliği atamaları (Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi olmayan unvanlar)

*Kurum içi atama işlemleri

*657 Sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca derece yükseltme işlemleri

*4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun   kapsamında atama işlemleri

*657 sayılı Kanunun 53. maddesi uyarınca yapılan atamalar

*2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemleri

*Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalı tescil sistemine giriş-çıkış işlemleri

*Naklen ve yeniden atanan idari personelin özlük dosyalarının teslimi

*Naklen giden personelin özlük dosyalarının gönderilmesi

*Bilgi Edinme kapsamında verilen dilekçelerin cevaplanması