İDARİ GÖREVLERE ATAMA İŞLEMLERİ

*Rektör, Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdür ve Yardımcıları, Bölüm, Anabilim, Anasanat, Bilim Dalı Başkan ve Yardımcıları ile Fakülte Enstitü Yüksekokul Kurul ve Yönetim Kurulu Atamalarına Dair Yazışmalar

*Uygulama Hastanesi Başhekim ve Yardımcıları Atamaları ile İkinci Görev Aylık Onayları

*Merkez Müdürü Müdür Yardımcısı Yönetim ve Danışma Kurulu Üyeliklerine Merkezlerin Yönetmelikleri Uyarınca Atama-Görevlendirme Yazışmaları

KURUMLARARASI YARDIMLAŞMA

2547 sayılı Kanunun 40/A, 40/B, 40/C, 40/D maddeleri uyarınca yapılan ders görevlendirmeleri

DOKTORALI ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN DERS GÖREVLENDİRMESİ (2547 SK. 36/3)

DERS SAATİ BAŞINA ÜCRETLİ EK DERS GÖREVLENDİRMELERİ

2547 sayılı Kanunun 31. maddesine göre öğretim görevlisi görevlendirilmesi

KAMU KURULUŞLARI VE VAKIFLARDA GÖREVLENDİRME

2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ GÖREVLENDİRİLMELERİ

Şirkete Ortak olma, şirket kurma kurulan şirketlerde danışmanlık

6550 SAYILI  ARAŞTIRMA ALTYAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA GÖREVLENDİRMELER

BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRMELERİ

SENDİKA ÜYELİĞİ VE YÖNETİCİLERİNİN İZİN YAZIŞMALARI

(4688 sayılı Kanun Uyarınca)

İDARİ YÖNETİCİ KADROLARINA VEKALET

657 sayılı Kanunun 86. ve 175. maddeleri uyarınca

İDARİ YÖNETİCİLERİN GEÇİCİ VEKALET İŞLEMLERİ

 (İzin Rapor Görevlendirme Nedeniyle Kısa Süreli Vekaletler)

EMEKLİLİK İŞLEMLERİ

İsteğe bağlı, malulen, yaş haddi resen ve vefat

(5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/C, 39/J, 44 maddeleri ve 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesi uyarınca)

İZİNLER

-Yıllık, Hastalık İzni, Mazeret , Ücretsiz İzin  

Refakat İzni, Süt İzni, Yarım Zamanlı Çalışma İzni

(657 sayılı Kanunun 102, 104, 105, 108. maddeleri)

İSTİFA, GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA , SÖZLEŞME FESİH İŞLEMLERİ

(657 sayılı Kanunun 94. maddesi)

HİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİ

(Doğum, Askerlik, Yurtdışı Hizmet, vb.)

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANMAYA DAİR YAZIŞMALAR

ASKERE SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

(7179 sayılı Askeralma Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca)

SSK-BAĞKUR VE BANKA EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI HİZMETLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİNE DAİR YAZIŞMALAR

YURTİÇİ –YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER

*2547 sayılı Kanunun 33. ve 39. maddeleri uyarınca görevlendirmeler

*Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunca Yurtdışında Görevlendirme

(05/06/2003 tarih ve 5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

KURUMLARARASI GEÇİSİ GÖREVLERDİRMELER

03/05/2019 tarih ve  30763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği" ve 375 sayılı KHK'nın Ek 25. maddesi uyarınca 

DUYURULAR

-Burs

-Kurs

-Seminer

-Sempozyum

ROTASYON GÖREVLENDİRMELERE DAİR YAZIŞMALAR

PASAPORT İŞLEMLERİ

Çalışan Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Taleplerine Dair İşlemler

Emeklin Hususi Damgalı Pasaport

*5682 sayılı Pasaport Kanunu uyarınca

GENEL DAĞITIM YAZILARI

İLGİLİ MAKAMA BELGE DÜZENLEMESİ

Üniversitemizde çalıştığına dair

Üniversitemizden emekli olduğuna dair

Ücretsiz izinde olduğuna dair v.b.

PERSONEL DAİRESİ GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ