AKADEMİK KADROLARDA YAPILAN İŞLEMLER

-AKADEMİK KADROLARA AİT KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

-DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM ELEMANI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİNE VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELAMANI KADRO TEMİNİ

-2547 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ  UYARINCA ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA İLAN İŞLEMLERİ

-DOLU KADRO AKTARIMI

-KADRO NAKLİ AÇIKTAN, NAKLEN, YENİDEN ATANANLAR VE AYRILANLARIN (İSTİFA, EMEKLİLİK, VEFAT VB.) İŞLEMLERİNİN YAPILMASI AKADEMİK KADROLARDA YAPILAN İŞLEMLER

-İHTİYAÇ HALİNDE DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİKLERİNİN YAPILMASI

-TUS VE YDUS KONTENJAN TAHSİS İŞLEMLERİ

-2547 SAYILI KANUNUN 35.MADDESİNE GÖRE KADRO TAHSİSLERİ, DOKTORA DEVAM VE İADE İŞLEMLERİ (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA  VE ÖNCELİKLİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA YAPILAN GÖREVLENDİRİLENLER İÇİN DE UYGULANIR )

-DİĞER ÜNİVERSİTE VE KURUMLARDAN GELEN İLANLARIN WEB SAYFASINDA DUYURULMASI

-AYLIK DOLU KADRO HAREKETLERİNİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÖKSİS SİSTEMİNE VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILMASI

-DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 3 AYLIK BİLDİRİM

-CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 3 AYLIK BİLDİRİM

İDARİ KADROLARDA YAPILAN İŞLEMLER

-İDARİ KADROLARA AİT KADRO DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ

-YAN ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI

-AÇIKTAN ATAMA YAPILACAK İDARİ KADROLARA AİT TALEPLERİN YAPILMASI

-657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İHDASI

-SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA AİT İHDAS  VE AÇIKTAN ATAMA İZNİ İŞLEMLERİNE AİT YAZIŞMALAR  VE SAYISAL TAKİBİ

-GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA İLAN ÇALIŞMALARI

-YÖKSİS SİVİL SAVUNMA SİSTEMİNE VERİ GİRİŞİ YAPILMASI

-ÜNİVERSİTEMİZDE İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ PERSONEL BİLGİLERİNİN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 3 AYLIK PERİYODLAR HALİNDE BİLDİRİLMESİ

-DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 3 AYLIK BİLDİRİM

-CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLEN 3 AYLIK BİLDİRİM-HİZMET İÇİ EĞİTİM (TEMEL EĞİTİM)