MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN İŞLEMLER

-Yükseköğretim Kanunu 33. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışı bursu  ile gönderilen personele ait bordro ve ödeme evraklarının hazırlanması ve tahakkuk işlemleri.

-Rektörlük birimlerinin bütçesinden gerçekleştirilen yurtdışı geçici görev yolluğu bordro ve ödeme evraklarının hazırlanması ve tahakkuk işlemleri.

-Personele ödenen banka promosyonları ile ilgili işlemler.

-Belirli kadrolara vekalet eden personelin alacağı vekalet ücretlerine ait işlemler.

-Üniversitemizce yürütülen “İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi” kapsamında çalışan personele yapılan ödemeler.

-Rektörlük kadrosundaki personelin her türlü maaş işlemlerinin gerçekleştirilmesi

-Rektörlük kadrosundaki personelin SGK prim ve keseneklerinin muhasebeleştirilmesi ve SGK modülüne girilmesi

-Sendikalarla ilgili yazışmalar ve tahakkuk işlemleri.

-Rektörlük birimlerinin bütçesinden gerçekleştirilen yurtiçi geçici görev yolluğu ödemeleri.

-Emekli olan ve naklen atanan personele yurtiçi sürekli görev yolluğu ödeme ve tahakkuk işlemleri

-Rektörlük kadrosundaki fiilen radyasyonla çalışan personelin aylık ve yıllık fiili hizmet sürelerinin muhasebeleştirilmesi, hesaplanan tutarın tahakkuku ve SGK Fiili Hizmet modülüne girilmesi.

-Rektörlük kadrosundaki personele ilişkin icra ve nafaka dosyalarının takibi, sözkonusu kesintilerin tahakkuku ve diğer icra yazışmalarının yapılması.

-Üniversitemizce Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen ek karşılıkların  tahakkuku.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesi uyarınca görevlendirilen personelin fazla çalışmalarına ilişkin ödemeler.

-Şantiye tazminatı ve büyük proje ödemeleri.

-Her yıl yazlık ve kışlık olmak üzere yönetmelikte belirtilen personele ve yönetmelikte yer alan ilgili mali yıl tutarları kadar giyim yardımı evraklarının hazırlanması ve ödenmesi için Strateji Gel. Dai. Bşk.’na teslim edilmesi

.-Diğer ödeme ve tahakkuk işlemleri.