Yıllık Terfi İşlemleri

Asalet Tasdiki

Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrenimi değerlendirilmesi

Öğrenim değişikliği

Sigortalı ve Bağ-Kur’lu hizmetlerin emeklilik keseneğine esas aylığında değerlendirilmesi

Askerlik hizmetlerinin değerlendirilmesi

Kıdem aylığında ödemeye esas olmak üzere kıdem hizmet sürelerinin hesaplanması

Fazla öğrenim değerlendirilmesi

Hazırlık sınıfı değerlendirilmesi

Kadro derece değişikliklerinin yapılması

Ücretsiz izin borçlanmalarının emekli aylığında değerlendirilmesi

Teknik Hizmetler Sınıfında, Sağlık Hizmetleri Sınıfında ve serbest avukatlıkta geçen sigortalı hizmet sürelerinin ¾ ünün kazanılmış ve görev aylığında değerlendirilmesi

İdari personele 6111 S.K. uyarınca 8 yıla 1 kademe verilmesi

Hizmet Belgesi düzenlenmesi

Nakil gelen personelin dosya girişlerinin yapılması

Mahkeme kararlarının uygulanması

Disiplin Cezaları affına ilişkin çalışmalar

Mal Bildirimi

Üniversitemiz personeline yönelik hizmet içi eğitim işlemleri

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca öğretim elemanlarına akademik teşvik ödenmesine esas işlemlerin yürütülmesi

İmza Yetkilileri Modülü'ne (İYEM) bilgi girişlerinin yapılması ve koordinasyonunun sağlanması

Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca Dairemiz arşiv hizmetlerinin yürütülmesi

Üniversitemiz personelince özlük dosyasından istenilen belge taleplerinin karşılanması.